Vindt u het leuk om uw ervaringen te delen? Schrijf dan een berichtje in
Mijn gastenboek

Ik ben aangesloten bij:

BATC Beroepsorganisatie
Natuurgeneeskundig
Therapeut

Aangesloten bij;

Cam Coop
Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

NOAG
Nederlandse Orde Alternatieve Genezers

KvK nr. 34257722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki therapie.

Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie, in andere culturen ook wel bekent onder de naam Chi, Ki, Prana en Achpan. Die energie bevindt zich overal om ons heen. Alles wat leeft (mensen, dieren en planten) heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte. Het heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Universele levensenergie is overal om ons heen. Tijdens een Reiki behandeling wordt deze
universele levensenergie via de Reikibehandelaar, middels de handen doorge-
geven aan de Reiki ontvanger. Reiki brengt ons zelfgenezend vermogen weer op gang waardoor wij ons zelf kunnen genezen. Op de plaats waar Reiki naar toe stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat, opgelost, zodat het uit ons systeem kan  verdwijnen.

Klein stukje geschiedenis over het Usui-systeem

In de praktijk wordt er Reiki via het Usui-systeem gegeven. Dit is de oorspronkelijke, meest traditionele zuivere vorm van Reiki, zoals het aan de wereld is gegeven. Het Usui Systeem van Reiki is genoemd naar zijn oprichter, dr. Mikao Usui, de herontdekker van deze natuurlijke geneeswijze. Via  mondelinge overlevering weten we dat dr. Usui aan het eind van de negentiende eeuw in Kyoto lesgaf. Hij deed onderzoek naar de genezingen van de vroegere grote spirituele leraren maar vond niet echt wat hij zocht.  Door te reizen, studeren, onderzoeken en meditatie ontwikkelde hij de heelwijze van Reiki en hij besteedde de rest van zijn leven aan het toepassen en onderwijzen van deze methode. In de tweede helft van de vorige eeuw realiseerde dr. Usui,  zich dat hij door het geven van behandelingen weliswaar in staat was om zijn patiënten te genezen, maar dat deze mensen dan vaak vroeg of laat weer met dezelfde (of een andere) kwaal opnieuw zijn hulp nodig hadden. Voor hem was dat aanleiding om een korte cursus te ontwikkelen waarin hij mensen leerde met Reiki om te gaan zodat ze dit zichzelf en anderen konden geven en niet langer afhankelijk waren van zijn behandelingen.

Usui’s werk werd in Tokyo voortgezet in een kliniek die werd geleid door Chujiro Hayashi. Een van de patiënten, mw. Hawayo Takata uit Hawaï, die in de kliniek was om te herstellen, werd Hayashi’s eerste, bekende westerse student. Zij praktiseerde en onderwees van 1937 tot aan haar dood in 1980 Reiki in de VS en Canada. Haar kleindochter, Phyllis Furumoto, zet nu haar werk voort.
Vandaag de dag praktiseren miljoenen mensen over de hele wereld Reiki.

Het Usui Systeem van Reiki wordt door middel van een mondelinge onderwijstraditie, het delen van informatie en het uitwisselen van
behandelingen verspreid.

Hulpmiddel voor de student bij zijn of haar persoonlijke, mentale en spirituele ontwikkeling zijn de leefregels welke Dr. Usui geschreven heeft.

Reiki is iets dat ervaren moet worden! 

Leefregels van Usui

1.Ik maak me slechts vandaag niet kwaad. 

2. Ik maak me slechts vandaag geen zorgen. 

3. Ik eerbied mijn ouders, mijn leraren en de ouderen.

4. Ik verdien mijn brood op een eerlijke manier.

5. Ik toon dankbaarheid aan alles wat leeft.             

Kwalen

Reiki energie gaat in het lichaam zijn eigen weg. Het werk op die punten waar
het het hardste nodig is. Het steld het lichaam in staat om het zelfgenezend vermogen te activeren  en te verhogen.  Het werkt zowel op het fysieke als op
het emotionele vlak.

Klachten (zie apart kopje) zijn goed met Reiki te behandelen. Echter, zoals alle natuurlijke geneeswijze, staat ook Reiki naast de reguliere geneestwijze.
Dat wil zeggen dat het een zeer goede aanvulling is op de reguliere
behandelingen.
Maar, ik raad bij (het vermoeden van) ernstige problemen ook altijd aan om eerst de huisarts te bezoeken!

Hoe gaat een behandeling?

Indien mogelijk ligt de ontvanger op een behandeltafel. Is de ontvanger hier
niet toe in staat, dan kan een behandeling ook zittend gegeven worden. De zogenaamde stoelbehandeling. Aangezien universele energie overal door heen gaat, kan de ontvanger zijn/haar kleding gewoon aanhouden. Het enige wat de ontvanger hoeft te doen is te ontspannen, zowel van lichaam als van geest. De Reiki behandelaar geeft door middel van handopleggingen de energie door.
Beginnend bij het hoofd, via de romp naar de benen.

Reiki gaat overal doorheen. Tijdens de behandeling ben je dan ook geheel aangekleed.

Ook kan een behandeling op afstand gegeven worden. Neem hiervoor even
contact op met de praktijk. 

Bijwerkingen.

Het is mogelijk dat ontvangers van Reiki de eerste paar keer last hebben van vermoeidheid.
Soms gebeurt het dat de energie er op bepaalde plaatsen wel in kan, maar niet eruit. (bv. Bij ontstekingen). Er is dan geen goede doorstroming. Er kan dan
een energie ‘ophoping’ ontstaan welke de ontvanger als pijnlijk gaat ervaren.
De ontvanger dient dit aan te geven zodat de gever hiermee rekening kan
houden. Na een aantal behandelingen zal ook deze plek gaan doorstromen
en zal de pijn verdwijnen. Ook kunnen weggestopte emoties boven komen. Ontvanger kan dan gaan huilen, lachen, transpireren of zelfs trillen.
Dit alles kan echter geen kwaad, het is een teken dat het lichaam bezig is met
de ontvangen energie.Aantal behandelingen?        

Bij kleine problemen of gewoon ter ontspanning kan 1 Reiki behandeling al voldoende zijn, maar als blijkt dat er energie nodig is, dan kan Reiki zelfs dagelijks gegeven/ontvangen worden.
Indien het nodig en gewenst is kunnen we om de energiedoorstoom goed op
gang te helpen en bij zwaardere problemen,de 1e  week 3 maal, de 2e week 2
maal  en de daarop volgende weken 1 maal behandelen. Mocht blijken dat de energie- doorstroom goed is, maar dat er sprake is van bv stress, pijn en vermoeidheid etc. of wil men Reiki ter ontspanning , dan is behandeling naar behoefte mogelijk. Dit kan dan bv 1 x per week, 1x per 2 weken of zelfs 1 x per maand of 6 weken zijn.

Echter Reiki is positief en nooit te veel!

Dieren.

Dieren zijn ook welkom in de praktijk! Dieren staan dichter bij de natuur en
zijn hierdoor gevoeliger voor de universele energie. In het begin als ze Reiki ontvangen, vinden ze het vaak een beetje vreemde ervaring maar over het algemeen vinden ze een Reiki behandeling erg prettig.
Het leuke van dieren is dat ze zelf aangeven wanneer het genoeg is. Een behandeling van hond of kat duurt over het algemeen 15 minuten.

U zult begrijpen dat de behandeling van een dier NIET onder uw aanvullende verzekering valt endus ook NIET vergoed worden door uw zorgverzekering.

Cursussen.

Bent u geinteresseerd in Reiki en wilt u zelf graag een Reiki cursus gaan doen? Dan kan dat uiteraard ook. neem dan even contact op!

 


Populierenlaan 68
1911 BM Uitgeest
Tel: 0251-750792
Mob: 06-49748228
Email:
uiting-praktijk@hotmail.com